Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

Dette er hvorfor vi mener Webpublish er en av de sterkeste publiseringsløsningene når det kommer til søkemotoroptimalisering 

I WebPublish finnes ikke noe hierarki.

  I WebPublish finnes ikke noe hierarki – hovedsider, undersider, artikler og produkter (dersom du har netthandelsløsningen) ligger alle på samme nivå. Derfor trenger heller ikke WebPublish noen sitemap. Det vil si at hver gang du oppretter en ny side, en ny artikkel eller et nytt produkt, så behøver du heller ikke generere en ny sitemap. Det du ser av hovedsider, undersider og sti (såkalt «breadcrumbs»)  i WebPublish er et virtuelt hierarki.

Fordi det ikke finnes noe hierarki i WebPublish ligger alle hovedsider, undersider, artikler, blogginnlegg og produkter på samme nivå.

Det vil si at nye sider, artikler og produkter indekseres like enkelt av Google og kan enkelt flyttes rundt i løsningen uten at indekseringen går tapt. Alle sider, artikler, nyheter, blogginnlegg og produkter har sin egen, unike url.

Sist oppdatert 15.03.16

Fordi det ikke finnes noe hierarki og fordi sider, artikler og produkter (egentlig alt som publiseres) har sin egen unike url, kan samme artikkel eller nyhet publiseres flere steder

Fordi det ikke finnes noe hierarki og fordi sider, artikler og produkter (egentlig alt som publiseres) har sin egen unike url, kan samme artikkel eller nyhet publiseres flere steder uten at Google oppfatter dette negativt som kopiering av innhold.

Innhold som legges inn som overskrift på en side legges også automatisk opp i adresse-feltet og title-tag feltet (kanskje det viktigste feltet for Google).

 Dersom du har SEO-modulen kan du overstyre innholdet i title tag. Du kan da ha en lang, selgende overskrift på siden og en kortere title tag som er mer spisset mot detsom er det relevante søkeordet for akkurat denne siden.

Sist oppdatert 15.03.16

Systemet kan enkelt omstilles slik at det er teksten i menypunktet (linken til siden) som automatisk legges inn i adressefeltet og i title-tag.

Overskriften på en gitt side vil uansett alltid være uavhengig av menyteksten (linkteksten) til siden. Dette fordi lengden på innhold i overskriftsfeltet ikke skal være begrenset av linkteksten i menyen.

Oppdatert 15.03.16

I WebPublish er overskriften på en side uavhengig av teksten i linken (menypunktet) til siden. Det vil si at du kan ha korte menytekster (for eksempel «Joggesko») og samtidig ha en lengre sidetittel («Joggesko best i test»).

 I WebPublish er overskriften på en side uavhengig av teksten i linken (menypunktet) til siden. Det vil si at du kan ha korte menytekster (for eksempel «Joggesko») og samtidig ha en lengre sidetittel («Joggesko  best i test»). Det er nesten ingen begrensning for hvor mye tekst du kan legge inn i overskriftsfeltet. Vi vet også at overskriftsfeltet er viktig i forhold til søkemotorer som Google.

Oppdatert 15.03.16

WebPublish lager automatisk en unik meta-beskrivelse på alle sider og undersider utfra innholdet på sidene.

 Dette gjøres ved at innholdet skannes automatisk. De fleste publiseringsløsninger er kun i stand til å levere en generell meta-beskrivele som gjelder for hele nettstedet som sådan. Og veldig ofte må innholdet i meta-beskrivelsen legges inn manuelt. Meta-beskrivelsen er kanskje den viktigste klikk-skapende faktoren (det som gjør at noen klikker på akkurat din oppføring på Google Søk). Derfor er det også viktig at hver side på nettstedet har sin egen, unike meta-beskrivelse.

Oppdatert 15.03.16

Du kan selv overskrive title tag, meta-beskrivelse og url på hver eneste hovedside, underside, artikkel og produkt.

 Det vil si at du på alle disse nivåene kan spisse søkemotoroptimaliseringen enda mer mot spesifikke søkeord. (Dette krever at du har SEO-modulen som er en tilleggsmodul).

Oppdatert 15.03.16

Du kan enkelt endre adressen (url) til en gitt side uten at du mister indekseringen og eventuell ranking hos Google.

WebPublsih vil nemlig automatisk opprette en såkalt «rel canoncial» fra den gamle url til den nye url. Dette kan være veldig aktuelt dersom du allerede har en side som er synlig hos Google men ønsker å endre søkeordet i url.

Oppdatert 15.03.16

Det er ingen begrensninger hvor mye tekst du kan legge inn på en side i tillegg til produkter, artikler, nyheter og innlegg.

Dette gir deg en enorm fleksibilitet i forhold til søkemotoroptimalisering.

Oppdatert 15.03.16

Samme artikkel eller nyhet kan publiseres flere steder uten at Google oppfattersom kopiering av innhold

Fordi det ikke finnes noe hierarki og fordi også artikler og produkter har sin egen unike url, kan samme artikkel eller nyhet publiseres flere steder uten at Google oppfatter dette negativt som kopiering av innhold. På denne måten kan du også enkelt etablere intern linking på nettsidene – noe som Google oppfatter som positivt.

Oppdatert 15.03.16

I netthandelsløsningen legges produktnavnet automatisk inn som «alt tekst» på alle produktbilder.

 Du kan ellers selv enkelt legge inn alt tekst på bilder.

Oppdatert 15.03.16

Når vi overleverer en løsning, så er det vårt mål at løsningen skal være så rask at den få «grønn» score i Google Speed Insigth

Hastighet er en viktig ranking-faktor hos Google. Per i dag er det svært få løsninger på det norske marked som klarer like høy score som WebPublish.

Oppdatert 15.03.16

Funksjon for oppretting av 301-redirects.

Muligheten til enkelt å opprette 301-redirects i WebPublish gir deg et enormt sterkt verktøy til  å oppnå den synligheten du ønsker.

Automatisk opprettelse av rel canonical når du endrer teksten i nettadressen til sidene dine.

Dersom du gjør endringer i nettadressene (url) til sidene dine, så vil dette normalt føre til en såkalt 404-error dersom noen fortsatt klikker inn på den gamle nettadressen. Dette vil være et problem dersom du er synlig på Google. I WebPublish har vi nå laget det slik at du godt kan endre nettadressen til en side uten at dette blir et problem i forhold til synlighet på Google.

Vil du vite mer om søkemotoroptimalisering? Klikk her.

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00