Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

Personvernerklæring

Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til behandling av personopplysningene dine som angitt i denne erklæringen.

Personopplysninger

Når nettsidene våre besøkes så lagres personopplysninger som en del av den generelle loggingen vår. Disse dataene kobles ikke mot andre data vi samler inn og de benyttes kun ved mistanke om misbruk av våre tjenester.

Fra våre kunder samler vi inn ytterligere personopplysninger for å kunne levere tjenestene du bestiller hos oss, samt for å kunne gi deg tilfredsstillende oppfølging, god funksjonalitet og for å fakturere tjenestene.

Vi bruker anonymiserte informasjonskapsler til å måle trafikken på sidene våre. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Behandling av personopplysninger

Bysant er behandlingsansvarlig for håndtering av alle personopplysninger som samles inn gjennom våre tjenester, samt alle tekniske tjenester som berører bestilling, avbestilling, administrasjon av tjenester, innlogging og datalagring. Vi følger personopplysningsloven og EUs personvernsforordning GDPR.

Personopplysninger hentes inn for at Bysant skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lover, forskrifter og våre avtaler med deg som kunde. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjeparter som Bysant samarbeider med for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Innsyn og endring

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Kontakt oss dersom du ønsker oversendt oversikten over opplysningene vi har lagret om deg.

Oppbevaring, logging og sletting

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt.

Vi lagrer informasjon du sender inn til oss via kontaktskjemaer eller e-post på ubestemt tid (Så lenge mottakende e-post konto er aktiv).

Vi lagrer omtaler eller andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenestene våre, herunder på sosiale medier på ubestemt tid.

Dette lagres vedrørende din aktivitet når du bruker våre tjenester:

 • Kontaktskjema på www.bysant.no:
  • Tidspunkt
  • IP-adresse
  • Navn
  • E-post adresse
  • Kommentar
    
 • Publiseringsløsninger:
  • Navn
  • Firmanavn
  • E-post
  • Gateadresse
  • Postadresse og postnummer
  • Telefonnummer
  • Kryptert passord
  • Aktivitet i administrasjonsmodulen
    
 • www.bysant.no
  • Tidspunkt
  • Informasjon om nettleser som benyttes
  • Plattform/OS
  • Henvisningssider
  • Dato/klokkeslett for besøk
  • Navigasjons- og klikkdata
  • IP-adresse og andre brukeropplysninger
  • Anonymiserte besøksdata via Google Analytics

Du kan når som helst be om å få dine opplysninger slettet.

Når du sletter eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger slik som: kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon, eksempelvis regnskapsdokumentasjon.

Dataportabilitet

Som kunde har du rett til å kunne ta med deg dine personopplysninger fra oss i et gyldig, maskinlesbart format.

Behandlingsansvarlig

Bysant AS (Org nr: 951133191)
Spångbergveien 9
0853 Oslo

Telefon: 23 03 53 00
E-post: post@bysant.no

Kontaktperson:
Daglig leder, Asbjørn Akerlie
Telefon: +47 92 05 45 62
E-post: asbjorn@bysant.no

Underleverandører:

Underleverandører behandler i noen tilfeller opplysninger om deg som kunde, i de tilfeller underleverandøren utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne. Vi deler ikke eller selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper.

 • 24SevenOffice AS:
  Fakturerings- og salgsstøtteverktøy. Noen av opplysningene vil bli slettet automatisk ved opphør av kundeforholdet, mens en del må lagres grunnet egne lovpålegg. Behandler følgende personopplysninger:
  • Navn
  • Gateadresser
  • Postadresse og postnummer
  • Kundenummer
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Ordre/Fakturahistorikk
  • Betalingshistorikk
    
 • MPR Regnskap AS:
  Leverer regnskapsføringstjenester og har tilgang til de samme personopplysningene som er lagret i 24SevenOffice.
   
 • BDO AS:
  Leverer revisjon. Får på forespørsel tilgang til de samme personopplysningene som er lagret i 24SevenOffice.
   
 • HT safe A/S:
  Leverer sentralbordtjenester og lagrer informasjonen som oppgis ved kontakt. Normalt:
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Navn
  • Tidspunkt
    
 • Sparebanken DIN:
  Levere banktjeneste. Behandler følgende personopplysninger:
  • Kundenavn
  • Gateadresse
  • Postadresse og postnummer
  • Kontonummer
  • OCR
  • Innbetalt beløp
     
 • Telia/Skype:
  Leverer telefonitjenester. Behandler følgende personopplysninger:
  • Telefonnummer
  • Tidspunkt for samtaler
     
 • Google:
  Levere statistikk og analyse av besøksdata. Alle data er anonymisert ved lagring hos Google. Behandler følgende personopplysninger:
  • IP-adresse
  • Tidspunkt
  • Hvilken side som besøkes
  • Ordrebeløp
     
 • IspHuset Nordic AS:
  Leverer server hosting. Har tilgang til all informasjon lagret i kundeløsninger i sitt nett. 
    
 • Digital Garden AS:
  Levere server hosting. Har tilgang til all informasjon lagret i kundeløsninger i sitt nett.
    
 • Amazon.com:
  Leverer ekstern backup tjeneste. Har tilgang til all informasjon lagret i kundeløsninger i sitt nett.
    
 • Microsfot Office 365:
  Leverer e-posttjenesten for domenet bysant.no. Behandler følgende personopplysninger:
  • Navn
  • E-post adresse
     
 • Dropbox:
  • Leverer Bysants interne fillager.
     
 • Nets Branch Norway:
  Levere plattform for kredittkortbetaling. Behandler følgende personopplysninger:
  • IP-adresse
  • Ordreinformasjon
  • Kredittkortnummer
     
 • Elavon Financial Services DAC Norway Branch:
  • Innløser for kredittkortbetalinger. Behandler følgende personopplysninger:
  • Kredittkortnummer
     
 • Sosiale Medier:
  Bysant er representert på sosiale medier slik som f.eks. Facebook. Personopplysninger som kunder selv deler på våre sider i sosiale medier slettes ikke automatisk, men kan når som helst slettes av kunden selv. 

Data utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU - Dropbox - har erklært overholdelse av, EU-US Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Sikkerhet

Alle kommunikasjon med www.bysant.no er beskyttet med kryptert HTTPS-tilkobling.

All overføring av personopplysnigner vi foretar over Internett er kryptert, med unntak av ekstern kommunikasjon på e-post (denne kan krypteres på forespørsel)

Vi plikter å varsle sikkerhetsbrudd til Datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Sensitive personopplysninger

Ingen av Bysants tjenester krever at det oppgis sensitive personopplysninger. Vi ønsker ikke å få overlevert sensitive personopplysninger fra deg som kunde under noen omstendigheter.

Endringer i personvernerklæringen

Bysant forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles per e-post til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.
 

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00