Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

WebPublish og søkemotoroptimalisering.

De fleste publiseringsløsninger som leveres i dag er teknisk optimalisert i forhold til søkemotorene. Med teknisk optimalisert mener vi gjerne at løsningen må ha være indekserbar, sitemap, pene urI  og unike title tags og meta-beskrivelser for hver side. Svært mange løsninger har i tillegg muligheten til å redigere title tags og meta-beskrivelser direkte. Men gjør du når både du og konkurrentene dine har løsninger som er teknisk like godt optimalisert og det kun er plass til 10 oppføringer på Googles side 1? I Bysant leverer vi løsninger som er teknisk optimalisert, men som i tillegg også har egenskaper som går utover det vi vanligvis legger i teknisk optimalisering. Dette er egenskaper som gjør at nettsidene dine kan oppnå større synlighet enn alle de andre som kjemper om en plass på Googles 1. side.

Dette er hvorfor vi mener at WebPublish er en av de sterkeste løsningene på markedet når det gjelder søkemotoroptimalisering:

·         I WebPublish finnes ikke noe hierarki – hovedsider, undersider, artikler og produkter (dersom du har netthandelsløsningen) ligger alle på samme nivå. Derfor trenger heller ikke WebPublish noen sitemap. Det vil si at hver gang du oppretter en ny side, en ny artikkel eller et nytt produkt, så behøver det heller ikke genereres en ny sitemap. Det du ser av hovedsider, undersider og sti (såkalt «breadcrumbs»)  i WebPublish er et virtuelt hierarki.

·         Fordi det ikke finnes noe hierarki i WebPublish, ligger alle hovedsider, undersider, artikler, blogginnlegg og produkter på samme nivå. Det vil si at nye sider, artikler og produkter indekseres like enkelt av Google og kan enkelt flyttes rundt i løsningen uten at indekseringen går tapt. Alle sider, artikler, nyheter, blogginnlegg og produkter har sin egen, unike url (nettadresse).

·         Fordi det ikke finnes noe hierarki og fordi sider, artikler og produkter (egentlig alt som publiseres) har sin egen unike url, kan samme artikkel eller nyhet publiseres flere steder uten at Google oppfatter dette negativt som kopiering av innhold. På denne måten kan du også enkelt etablere intern linking på nettsidene – noe som Google oppfatter som positivt.

·         Innhold som legges inn som overskrift på en side, legges også automatisk opp i adresse-feltet og title-tag feltet (kanskje det viktigste feltet for Google).

·         Systemet kan enkelt omstilles slik at det er teksten i menypunktet (linken til siden) som automatisk legges inn i adressefeltet og i title-tag. Overskriften på en gitt side vil uansett alltid være uavhengig av menyteksten (linkteksten) til siden. Dette fordi lengden på innhold i overskriftsfeltet ikke skal være begrenset av linkteksten i menyen.

·         I WebPublish er overskriften på en side uavhengig av teksten i linken (menypunktet) til siden. Det vil si at du kan ha korte menytekster (for eksempel «Joggesko») og samtidig ha en lengre sidetittel («Joggesko  best i test»). Det er nesten ingen begrensning for hvor mye tekst du kan legge inn i overskriftsfeltet. Vi vet også at overskriftsfeltet er viktig i forhold til søkemotorer som Google. 

·         WebPublish lager automatisk en unik meta-beskrivelse på alle sider og undersider utfra innholdet på sidene. Dette gjøres ved at innholdet skannes automatisk. De fleste publiseringsløsninger er kun i stand til å levere en generell meta-beskrivele som gjelder for hele nettstedet som sådan. Og veldig ofte må innholdet i meta-beskrivelsen legges inn manuelt. Meta-beskrivelsen er kanskje den viktigste klikk-skapende faktoren (det som gjør at noen klikker på akkurat din oppføring på Google Søk). Derfor er det også viktig at hver side på nettstedet har sin egen, unike meta-beskrivelse.

·         Du kan selv overskrive title tag, meta-beskrivelse og url på hver eneste hovedside, underside, artikkel og produkt. Det vil si at du på alle disse nivåene kan spisse søkemotoroptimaliseringen enda mer mot spesifikke søkeord. (Dette krever at du har SEO-modulen som er en tilleggsmodul).

·         Du kan enkelt endre adressen (url) til en gitt side uten at du mister indekseringen og eventuell ranking hos Google. WebPublish vil nemlig automatisk opprette en såkalt «rel canoncial» fra den gamle nettadressen til den nye nettadressen. Du kan lese mer om rel canonical her.

·         Det er ingen begrensninger hvor mye tekst du kan legge inn på en side i tillegg til produkter, artikler, nyheter og innlegg. Dette gir deg en enorm fleksibilitet i forhold til søkemotoroptimalisering.

·         Du kan selv enkelt legge inn alt tekst på bilder. I netthandelsløsningen legges produktnavnet automatisk inn som «alt tekst» på alle produktbilder.

·         Hastighet er en viktig ranking-faktor hos Google. Når vi overleverer en løsning, så er det vårt mål at løsningen skal være så rask at den få «grønn» score i Google Speed Insigth. Per i dag er det svært få løsninger på det norske marked som klarer like høy score som WebPublish.

Relaterte artikler:

Systemet kan enkelt omstilles slik at det er teksten i menypunktet (linken til siden) som automatisk legges inn i adressefeltet og i title-tag.

Overskriften på en gitt side vil uansett alltid være uavhengig av menyteksten (linkteksten) til siden. Dette fordi lengden på innhold i overskriftsfeltet ikke skal være begrenset av linkteksten i menyen.

Oppdatert 15.03.16

WebPublish lager automatisk en unik meta-beskrivelse på alle sider og undersider utfra innholdet på sidene.

 Dette gjøres ved at innholdet skannes automatisk. De fleste publiseringsløsninger er kun i stand til å levere en generell meta-beskrivele som gjelder for hele nettstedet som sådan. Og veldig ofte må innholdet i meta-beskrivelsen legges inn manuelt. Meta-beskrivelsen er kanskje den viktigste klikk-skapende faktoren (det som gjør at noen klikker på akkurat din oppføring på Google Søk). Derfor er det også viktig at hver side på nettstedet har sin egen, unike meta-beskrivelse.

Oppdatert 15.03.16

Du kan selv overskrive title tag, meta-beskrivelse og url på hver eneste hovedside, underside, artikkel og produkt.

 Det vil si at du på alle disse nivåene kan spisse søkemotoroptimaliseringen enda mer mot spesifikke søkeord. (Dette krever at du har SEO-modulen som er en tilleggsmodul).

Oppdatert 15.03.16

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00