Webpublish cms pro publiseringsverktøy 

FUNKSJONER:

(Klikk på hver funksjon for å lære mer om funksjonen).

WebPublish CMS BASIC publiseringsverktøy

WebPublish CMS Pro publiseringsverktøy er en utvidelse av CMS Basic.  I CMS Pro finner du all funksjonalitet som også følger med CMS Basic, men i tillegg finner du i pro-versjonen funksjoner som gjør WebPublish CMS til et enda kraftigere publiseringsverktøy. 

Rollebasert tilgangskontroll - intranett - ekstranett

Med rollebasert tilgangskontroll kan du styre tilgangen til informasjon på nettstedet tid på tvers av nivåer i løsningen. Registrerte kunder og ansatte i organisasjonen kan få eksklusiv tilgang til selekterte sider og artikler på tvers av hierarkiske skillelinjer. 

Hierarkisk tilgangskontroll - intranett.

Med hierarkisk tilgangskontroll kan du styre tilgangen til informasjon på nettstedet tid utfra rettigheter som er plassert i et hierarki. Registrerte kunder og ansatte i organisasjonen kan få eksklusiv tilgang til et egne områder avhengig  av rettgigheter. Brukere med rettigheter på høyeste nivå vil ha tilgang til alle sider (både lukkede og åpne sider). Brukere med rettgiheter på laveste nivå vil kun ha tilgang er begrenset antall sider (kun såkalte "åpne" sider). Modulen kan brukes både på sider, artikler og produkter og egner seg dessuten veldig bra som et enkelt intranett.

BE OM PRIS
Gratis & uforpliktende

REFERANSER

Gratis evaluering av ditt nettsted!