Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

Publiserer du samme innhold på Facebook som på hjemmesiden?

Mange legger ut samme innhold på hjemmesiden og på sosial medier, men er det egentlig så lurt?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hva du egentlig ønsker å oppnå på sosiale medier kontra hva du ønkser å oppnå med nettsiden din. I langt de fleste tilfellene ønsker vi at innhold vi legger ut på sosial medier og innhold vi publiserer på nettsidene våre skal tjene samme formål, men det vil ikke si at vi skal blindt kopiere over innhold fra nettsidene våre til for eksempel Facebook-sidene våre. Hvert medium har sin egenart og dette bør tas i betraktning når du legger opp en strategi for publisering av innhold. 

Det første som bør gjøres er en rangering av viktighet. Spiller for eksempel sidene dine på Facebook (heretter FB) er viktigere rolle enn nettsidene? Eller er det omvendt? Eller er nettsidene og aktivitet på sosiale medier like viktige (for forretningsdriften)? Uten en klargjøring omkring disse tingen, blir det fort til at sosiale medier og nettsider ikke blir brukt som de strategiske virkemidlene de egentlig bør brukes som.

Publisert 27.03.19.

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00