Illustrasjonsbilde skrivebord Illustrasjonsbilde skrivebord

Ny stor oppdatering fra Google.

Lukk meny
Åpne meny
Planlegger du å lage nettbutikk?
Vi kan salg på nett
23 03 53 00
Bli kontaktet

Det har i de siste månedene vært en del snakk om at Google ikke lengre ville annonsere endringer i kodene sine. Det er en kjent sak at Google endrer kodene sine nesten daglig. Det er da snakk om mindre justeringer som vanligvis ikke blir annonsert. Større endringer har alltid blitt annonsert fra Google og det har da vært snakk om endringer som gjerne påvirker rankingen i større grad. Større endringer har Google gitt navn som Panda og Penguin. Oppdateringen som kom for litt over en uke siden er en såkalt Penguin-oppdatering og føyer seg således inn i rekken av tidligere større oppdateringer. (Klikk her for å se en oversikt over alle oppdateringer som Google har kommet med opp gjennom tidenes løp).

Fra Google side er det annonsert at denne siste Penguin-oppdateringen vil kunne påvirke synligheten til opptil ca 3% av det totale antallet nettsider som er indeksert. Ofte vil konsekvensene  av de større oppdateringene fra Google virke større da de ofte påvirker nettsider som ligger på 1. siden. I de siste dagene har det kommet fram en masse synspunkter på hva som er de egentlige konsekvenser av Penguin-oppdateringen, hvilke type nettsider som er mest utsatte med hensyn til tapte posisjoner og hva man kan og bør gjøre. Det kan foreløpig se ut til at virkningene ikke har vært så store som noen fryktet. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at de endringene som gjøres fra Google side selvsagt kan ha konsekvenser (vi vet fra våre egne kundecaser at det kan ha dramatisk innvirkning på trafikk dersom man faller fra 1. eller 2. plass ned til 4. plass). Det er også viktig å være klar over at de endringene som Google gjør, selvsagt legger løpet for hvordan man bør jobbe fremover med SEO. Vi har saumfart en rekke artikler og nyhetsbrev den siste uken på denne siste Penguin-oppdateringen. Et gjennomgående tema er selvsagt hva man kan gjøre for å unngå for å miste synlighet (eventuelt hva man kan gjøre for å gjenvinne tapt synlighet).

Google har gjennom de seneste oppdateringene (gjennom de siste 18 månedene) hatt et økende brukerfokus. Dette er helt i tråd med det som er selve fundamentet i Googles forretningsmodel - nemlig å gi oss som brukere den informasjonen vi søker etter så fort som mulig. Brukerfokuset er i så måte (tror vi) ved å bli utvidet til ikke bare å omfatte selve innholdet på nettstedet som er ment å gi oss svar på det vi leter etter, men også hvordan dette innholdet leveres til oss.

Googles oppdateringer har i lagnt tid hatt som siktemål å "straffe" nettsider som forsøker å manipulere seg til økt synlighet. Dette gjelder selvsagt med like stor styrke med Penguin 2 oppdateringen. Den første Penguin oppdatering vektla å "straffe" på følgende punkter:

1. Nettsteder som hadde betalte linker med eksakt match i ankerteksten.

2. Lenker fra gjesteinnlegg på andre nettsteder der man bruker eksakt match av søkeordene i signaturen

3. Lenker fra gjesteinnlegg på "tvilsomme" nettsteder med eksakt match  i ankerteksten.

4. Eksterne lenker fra artikler med såkalt "tynt innhold"  - og igjen med eksakt match i ankerteksten. Det finnes (så vidt vi vet) ingen eksakt definisjon på hva som er tynn innhold, men en tommelfingerregel er at tynt innhold først og fremst er laget for søkemotorene og ikke fr deg og meg som bruker).

5. Lenker fra nettsteder som er tvilsomme i den forstand at de er infisert med ondsinnet programmvare, har mye pop-ups eller mye reklame (og samtidig lav Page Rank).

Alle disse punktene videreføres i Penguin 2 oppdateringen. Faktisk så ser det ikke ut til at Penguin oppdateringen egentlig går så mye videre utover disse punktene, men oppdateringen går dypere på hvert punkt ved indeksering. Det vil si at Google forsøker å gjøre en grundigere og dypere analyse av nettsider som blir indeksert enn det som har blitt gjort tidligere.

Trenger du hjelp til å bli mer synlig? Send oss gjerne en mail eller kontakt oss direkte på 23 03 53 00 for en uformell prat.

Publisert 03.06.13.

Close popup
Close popup
Bekreftelsen på at du ikke er en robot feilet. Vennligst forsøk på nytt.
Det oppstod en feil under sending av skjemaet. Vennligst forsøk på nytt.
Takk for henvendelsen
Vi kontakter deg så fort som mulig