Illustrasjonsbilde skrivebord Illustrasjonsbilde skrivebord

Hvordan virker Googles Ad Words budgivning egentlig?

Lukk meny
Åpne meny
Planlegger du å lage nettbutikk?
Vi kan salg på nett
23 03 53 00
Bli kontaktet

Annonser på 1 - 3 plass er plassert øverst på søkesiden - slik du ser på eksempelbildet nedenfor.

Det å ligge blant de tre øverste annonsene vil som oftest bety vesentlig mer trafikk enn dersom man ligger blant annonsene på siden. Annonseplasseringen bestemmes av en såkalt Ad Rank som er satt sammen av to parametre: maks CPC (kost per klikk: det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk i forhold til et gitt søkeord(søkefrase) og søkeordets kvalitetspoeng. På bildet under kan du se hvordan kvalitetspoengene for hvert søkeord i kolonnen lengst til høyre:

Kvalitetspoeng er knyttet til det enkelte søkeord og går fra 1 til 10 der 10/10 er det høyeste kvalitetspoenget som et søkeord kan oppnå.  Kvalitetspoeng beregnes i forhold til hvor godt søkeordet samsvarer med innholdet i annonsen søkeordet er knyttet til og kvaliteten på landingssiden.  Dersom søkeordet ikke virker relevant i forhold til annonsen, så vil dette gi et lavere kvalitetspoeng. Den enklleste måten dette kan måles på er gjennom klikke-raten (CTF). Det er i følge Google en direkte sammenheng mellom Qualityscore og CTR. Høyere CTR fører til høyere QS.

Budgivningssystemet i Ad Word er basert på at høyeste bud i utgangspunktet gir beste plassering. Det vil ikke si at det som man har lagt inn som maks CPC nødvendigvis tilsvarer den faktiske klikkprisen. Hvis man sammenligner maks CPC med gjennomsnittlig CPC i tabellen over, så vil man se at gjennomsnittlig CPC i alle tilfellene er lavere enn maks CPC. Google beregner alltid den aktuelle CPC en desimal over nest høyeste maksbud. Dermed vil det du rent faktisk må betale for et klikk være lavere enn maksbudet ditt. Beregningen av Ad Rank  skjer hver gang det blir foretatt en søk. Men her er det da altså at også søkeordets kvalitetspoeng (og ikke bare maks CPC) spiller inn i beregningen av Ad Rank og annonsepasseringen. Noe forenklet kan man si at AdRank = maxCPC + QS (QS = kvalitetspoeng). Dette vil si at det ikke nødvendigvis alltid er kun er det maksimale budet som avgjør annonseplasseringen.

Close popup
Close popup
Bekreftelsen på at du ikke er en robot feilet. Vennligst forsøk på nytt.
Det oppstod en feil under sending av skjemaet. Vennligst forsøk på nytt.
Takk for henvendelsen
Vi kontakter deg så fort som mulig