Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

Dette bør du vite noe om: domene-diversitet.

På engelsk brukes begrepet "domain diversity". Etter fattig evne har vi oversatt det direkte til "domene diversitet". Men hva betyr det og hvorfor er det viktig å kjenne til begrepet?

Begrepet om domene-diversitet er nært beslektet med et annet viktig prinsipp hos Google – nemlig prinsippet m innholds-diversitet. I denne artikkelen skal vi først og fremst omtale domene-diversitet, men både domene- og innholds-diversitet bygger på det samme prinsippet. Noen ganger lurt på hvorfor du finner nettsider på Google 1. side som egentlig etter alle soleklare SEO-kriterier ikke burde vært på førstesiden. Forklaringen ligger i begrepet om domene-diversitet. Ved å forstå dette begrepet vil du også forstå hvordan Google egentlig tenker, noe som også vil være til hjelp i SEO-arbeidet.
Vi får ikke sagt det mange nok ganger: forutsetningen for å lykkes med søkemotoroptimalisering ligger i at man forstår Googles forretningsmodell. Denne forretningsmodellen er basert på den tillitt Google har skapt om at når vi gjør et søk på Google, så vil vi finne det vi søker etter et eller annet sted på Googles førsteside. Google bruker ca 200 kriterier som grunnlag for rangering av nettsider og i prinsippet skal den nettsiden som er mest relevant i forhold til et søk komme på 1. plass på førstesiden. Nå er det ikke alltid slik at det som ligger øverst på resultatsiden er relevant for oss og for å sikre at det er en viss sannsynlighet for at vi likevel finner det vi søker etter et eller annet sted på førstesiden, så sørger Google for at det ikke ligger flere sider med identisk (eller tilnærmet identisk) innhold på resultatlisten. (Her ligger også forklaringen på hvorfor duplisert innhold er FY i SEO-sammenheng. Det finnes noen unntak til dette prinsippet men i utgangspunktet vil Google med andre ord ikke rangere flere nettsider med samme innhold på førstesiden.
I detaljer fungerer prinsippet om domene diversitet slik at det er større diversitet på førstesiden enn på andre- og tredjesiden. Prinsippet om domenediversitet legger også en begrensing på hvor mange oppføringer et gitt nettsted kan ha på førstesiden. Regelen er her p.t. maks to oppføringer.

Her står til eksempel Teppeabo oppført med to oppføringer på Googles førsteside på søket "teppe".

Klikk her for større bilde.

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00