Illustrasjonsbilde skrivebord Illustrasjonsbilde skrivebord

Design er viktigere enn noensinne

Lukk meny
Åpne meny
Planlegger du å lage nettbutikk?
Vi kan salg på nett
23 03 53 00
Bli kontaktet

Kan godt og riktig design være en viktig hjelper til å løse en av netthandelens største utfordringer - nemlig problemet med lav konvertering? En av de største utfordringene for oss som driver med netthandel er nettopp den lave konverteringen av besøkende til betalende kunder. I følge en fersk undersøkelse av konsulentselskapet MarketingSherpa så er det svært få netthandelsfirmaer som har en tilfredsstillende konverteringsrate. I undersøkelsen som dekker over 4000 firmaer, kommer det frem at langt de fleste sliter med å oppnå en konverteringsrate høyere enn 5%. Utfra våre egne case-studier vet vi at virkeligheten for mange ligger et godt stykke under 5% konvertering. Har du trodd at veien til høyere konvertering går via diverse lokke-tilbud eller gratis-tilbud, så har du tenkt feil. I et webinar publisert av samme konsulentselskap blir det gitt en rekke råd for hvordan man skal løse problemet med lav konvertering. Øverst på listen står faktisk design. På en god andreplass kommer mobilt design:

  1. Spennende og engasjerende design
  2. Design også for mobile enheter
  3. Konsistent og målrettet promotering - omtaler du et nytt produkt på forsiden, så også sørg for at omtalen er linket direkte til produktet (og ikke til en produktside der produktet ligger sammen med mange andre produkter)
  4. Mål konvertering på produktnivå og ikke kun på sidenivå. (Ikke kun mål konvertering i forhold til hvor mange som var inne på en bestemt side - mål også i forhold til hvor mange som er inne og ser på et konkret produkt).

Våre kommentarer:

Råd 3 og 4 er selvsagte. Men hvordan kan de to første rådene ha noe å si for en bedre konverteringsrate? Vi som arbeider med webdesign på daglig basis vet at webdesign ikke bare består av en visuell komponent men også må ta hensyn til brukeraspektet (hvor enkelt er det å navigere på sidene?; finner den besøkende den informasjonen som vedkommende søker?). Konverteringsrate dreier seg om hvor stor del av de besøkende som faktisk kjøper. Vi er selvsagt klar over at det her er snakk om en prosess som består av flere trinn hvor hvert trinn representerer en mulighet for flukt: produktet skal ses på, vurderes og sammenlignes med det samme produktet på konkurrerende nettsteder. Gitt at pris er den samme både hos deg og hos konkurrentene, vil da designet være avgjørende?  Vårt svar og vår påstand: ja, i de fleste tilfellene vil designet (både med tanke på den visuelle komponenten og brukeraspektet) være avgjørende.

Svært få besøkende blir kunder ved førstegangsbesøk. Det er først ved andre, tredje eller fjerdegangsbesøk at ordren kommer. Vår påstand er at dette stiller enda større krav til designet - ikke minst til den visuelle delen (men selvsagt også brukeraspektet). Den visuelle delen skaper og formidler identitet- noe som igjen er en viktig forutsetning for merkevare-oppmerksomhet, identifisering og lojalitet. Og til sist: økt konvertering.

Få en gratis test av nettsidene her.

Publisert 18.06.14

Ta meg til bloggen.

Close popup
Close popup
Bekreftelsen på at du ikke er en robot feilet. Vennligst forsøk på nytt.
Det oppstod en feil under sending av skjemaet. Vennligst forsøk på nytt.
Takk for henvendelsen
Vi kontakter deg så fort som mulig