Illustrasjonsbilde skrivebord Illustrasjonsbilde skrivebord

Viktige begreper innenfor SEO

Lukk meny
Åpne meny
Planlegger du å lage nettbutikk?
Vi kan salg på nett
23 03 53 00
Bli kontaktet

Hva du får opp på Google´s treffliste når du gjør et søk, er i utgangspunktet et resultat av to ting: selve søket ditt og hvordan Google tolker innholdet på de forskjellige nettsidene som er indeksert. Første prioritet hos Google er å gi deg en liste med nettsider som er relevante i forhold til hva du søker. På plass nr. 1 skal du finne den siden som Google mener er mest relevant.

SEM, SEO og CPC:

Greit å ha disse to begrepene på plass. Ikke fordi de har noen direkte betydning for organisk synlighet, men fordi hvis du skal jobbe opp mot et profesjonelt SEM-miljø, så vil du oppleve disse begrepen bli slengt rundt ganske så ofte. SEM står for Search Engine Marketing og dekker både cpc og seo. CPC står for cost-per-click og er som regel en forkortelse for Adwords. Og SEO står for search engine optimalization.

Landingsside:

Med landingsside mener vi den siden på nettstedet som du ønsker de besøkende skal finne og besøke når de foretar et gitt søk. Optimalt sett så bør det være en landingsside for hvert søkeord (eller gruppe av beslektede søkeord). Du kan dermed ha flere landingssider på et nettsted og det er landingssiden du opimaliserer. Det er ikke alltid du har kontroll over landingssidene dine - noen ganger vil du bli synlig med andre sider enn de du i utgangspunktet definerte som landingssider.

Title tag er fortsatt er svært viktig felt for Google. Og svært mange er fortsatt ikke klar over hva Title tag er selv om vi forhold oss til det hver gang vi leser oss nedover Google´s treffliste.

Eksempel på title tag

Klikk her for større bilde.

Title tag er den øverste linjen du ser på nettstedets oppføring på trefflisten og er selve overskriften på nettstedet. Title tag ska fortelle ikke bare den besøkende men også søkemotoren hva dette nettstedet handler om eller tilbyr. Title taggen i det eksemplet vi har valgt er i så måte ganske illustrerende for hva som er innholdet på dette nettstedet: nemlig dine muligheter for erstatning i tilfelle yrkesskade. En søkemotor om Google regner title tag som en svært viktig kilde til informasjon om hva som er innholdet på en nettside.

H1 taggen og det semantiske innholdet:

Innholdet på landingssiden er ditt aller viktigste kort i forhold til søkemotoren. For det første så blir innholdet ditt fanget opp og bearbeidet av søkemotoren - vi kaller det for indeksering. Ved å indeksere landingssiden din danner søkemotoren seg en formening om hva nettsiden handler om. Godt og engasjerende innhold vil i tillegg trekke til seg besøkende og sørge for at fluktraten er på et akseptabelt nivå. H1 taggen er overskriften din på siden. På samme måte som Title Tag fungerer som en slags overskrift, er H1 taggen overskriften på selve innholdet - det som rett etter og som vi gjerne kaller brødteksten. Det er viktig å bruke H1 taggen på riktig måte fordi den kan utheve hva landingssiden handler om.

Fluktrate:

Fluktraten er et mål på prosentandelen besøkende som kommer inn på landingssiden din og forlater nettstedet ditt fra den samme siden de kom inn på uten å ha klikket seg inn på andre sider på netttstedet. Kort sagt: de som kun er inn på landingssiden og som deretter går rett tilbake til Google fordi innholdet på landingssiden ikke var interessant nok. Forestill deg fluktraten som de kundene som snur i butikksdøren fordi de ser at dette er ikke den riktige butikken. Google ser på lav fluktrate som et kvalitetstegn. Hvis fluktraten blir for høy, så vil Google tenke at denne landingssiden er det feil å ha øverst på side 1.

Inngående lenker:

Med inngående lenker menes lenker fra andre nettsider inn til dine nettsider. Hvis mange anbefaler den samme boka, så er det med god grunn nærliggende å anta at det er en god bok. Inngående lenker kan sammenlignes med anbefalinger. Mange inngående lenker blir sett på som anbefalinger av nettstedet ditt. Særlig hvis disse nettstedene som lenker til ditt nettsted selv blir ansett for å være viktige nettsteder. Det er som med bokanbefalinger. Når en anerkjent ekspert uttaler seg om noe innenfor vedkommendes fagfelt, så veier det gjerne tyngre enn andre uttalelser. Det er nå litt delte meninger om viktigheten av inngående lenker. Inngående lenker var svært viktig tidligere og er fortsatt viktig. Men Google har sterkt fokus på kvaliteten av inngående lenker.

Page Rank:

Page rank er et mål på hvor viktig Google vurderer nettstedet ditt. Grunnlaget for denne vurderingen er verdien av inngående lenker. Tidligere var Page Rank er svært viktig indikator på hvor sterkt landingssidene dine ville være i forhold til organisk synlighet. Høy Page Rank  var en indikator på høy organisk synlighet. Sider med høy PR blir oftere indeksert av Google og dermed har man muligheten til å få indeksert nytt innhold - noe som igjen ville bli oppfattet av Google som interessant og dermed kunne gi økt synlighet. Google har i den senere tiden advart mot å legge for stor vekt på PR isolert. En annen side ved dette er at den PR som er tilgjengelig for oss, ikke lengre oppdateres så ofte. De prinsippene som Page Rank er basert på, er fortsatt viktige parametere for Google i forhold til sider rankes. Men den Pagerank som er tilgjengelig for oss vil ikke være oppdatert i forhold den reelle PR som Google altså baserer seg på.

Siste oppdatert: 15.07.14.

Close popup
Close popup
Bekreftelsen på at du ikke er en robot feilet. Vennligst forsøk på nytt.
Det oppstod en feil under sending av skjemaet. Vennligst forsøk på nytt.
Takk for henvendelsen
Vi kontakter deg så fort som mulig