Meny
Søk

Nye Nettsider?

Vi leverer noen av de raskeste nettløsningene i dagens marked og digitale tjenester som hjelper deg å bli synlig.

Autoritet og popularitet - Matt Cutts forklarer forskjellen!

I en nylig publisert video forklarer Matt Cutts hos Google forskjellen mellom et nettsteds popularitet og autoritet. Kommende endring i Google-algoritmene som nettopp skal ta hensyn til denne forskjellen varsles også. Publisert 09.04.14.

Sosiale faktorer spiller en stadig viktigere rolle for Google i hvordan sider rankes i organisk søk. I den forbindelse har det dukket opp et spørsmål omkring side-popularitet og side-autoritet. I videoen som nylig er lagt ut på You Tube forklarer Matt Cutts at Google faktisk forsøker i skille mellom popularitet og autoritet. Sider med høy grad av autoritet er ikke nødvendigvis populære sider, men sider med høy grad av autoritet vil ha høy page rank. Page rank reflekterer med andre ord ikke popularitet. Typiske sider med høy autoritet er sider som regnes som ledende innenfor sine temaområder og Google måler autoritet blant ved å se på type lenker inn til den aktuelle siden. Som eksempel på en side med høy autoritet nevnes statlige nettsteder. Vi har følgende kommentar til det Google og Matt Cutts sier i denne videoen. For det første har Google flere ganger de siste 18 månedene prøvd å snakke ned betydningen av Page Rank, men vi vet samtidig at side-autoritet med meget stor sannsynlighet veier tungt som synlighets-faktor. Når det gjelder Cutts utsagn om at Page Rank ikke reflekterer popularitet, men derimot reflekterer autoritet, så tror vi at selve begrepet om autoritet og Page Rank må tolkes ganske vidt. En nettsted som for eks. www.vg.no har i skrivende stund Page Rank på 7 (forsiden), nettkatalogen.no har en PR på 6, mens www.lovdata.no har en PR på 7. Lovdata er typisk ett nettsted som vi vil si er en autoritet på innenfor et fagområde. Vg.no og Nettkatalogen.no kan nok også regnes som autoritative sider, men ikke helt på samme måte.

Er du i tvil om du er synlig nok på Google - ta synlighetstesten her.

Ta meg til bloggen.

Samarbeide med oss?

post@bysant.no

Telefon 23 03 53 00