Greit å vite. 

WebPublish CMS og WebPublish nettbutikkløsninger kjennetegnes nettopp ved sitt høye antall forskjellige funksjoner og alle de måtene disse funksjonene kan brukes på. Det er ikke alltid man får med seg alt dette når man leser brukermanualene til løsningene. Den beste måten  å lære seg alle de mulighetene som ligger i løsningene er faktisk å bruke systemet mest mulig - det vi si: hele tiden å sørge for å holde nettsidene levende gjennom publisering av nytt innhold. Vi vil likevel gjøre ting så enkelt som mulig for deg ved å liste opp noen ting som man ikke alltid er klar over som ny bruker av løsningene.

Speiling av artikler til andre sider.

 Dersom du speiler en artikkel til en annen side, så kan du redigere innholdet i artikkelen både ved å redigere i speilet og i selve originalartikkelen. 

Kopiering av speil av artikkel.

Dersom du kopierer et speil av en artikkel til en annen side, så får kopien også status som speil. Og dersom du oppdaterer innhold i speilet, så vil også alle andre speil av artikkelen og originalartikkelen bli oppdatert med det samme innholdet.